Zeleni otoci
ODLAGALIŠTE OTPADA
Odlagališta otpada
SKUPLJANJE GLOMAZNOG OTPADA
Glomazni otpad
ODVOJENO SKUPLJANJE OTPADA
Odvojeno skupljanje otpada
SKUPLJANJE KOMUNALNOG OTPADA
Komunalni otpad

Novi naputak o glomaznom otpadu

7. srpnja 2015. godine na snagu je stupio Naputak o glomaznom otpadu kojim se propisuje popis vrsta predmeta koji se smatraju glomaznim (krupnim) komunalnim otpadom. Sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada, glomazni otpad se kategorizira ključnim brojem 20 03 07 – glomazni otpad.

PRILOG: Naputak o glomaznom otpadu PDF

IPA - PROJEKT PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA 2007-2013

 
Cilj prekogranične suradnje jest ublažiti negativne učinke granica na društvenu i gospodarsku sliku prekograničnih područja. Prioritet broj 1. je održivi socioekonomski razvoj.
Jedna od mjera odnosi se na zaštitu okoliša (Mjera 1.2.). Upravo u tome Županjska čistoća prednjači i ima zanimljiv projekt. Konkretno ono što ima direktan utjecaj na naš grad i njegove žitelje, a to je
Opširnije...